Föreningen Älvsbacka Missionshus © 2009                   

 

 

 

 

 

 

Styrelse Älvsbacka Missionshus

 

Ordförande: Gunilla Bernholm

Sekreterare: Maja Jernström

Kassör: Katrin Johansson

Ledamot: Prem Lavanya Jansson

Ledamot: Johnny Björfeldt

Suppleant: Leif Bernholm

Revisor: Gunilla Kvarnström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelesdokument

Kräver inloggning